Община Русе

10.09.2019
Повторен публичен търг с явно наддаване на 09.10.2019 г. - помещение като ученически бюфет, с площ 40,00 кв. м, в сутерена на триетажна, масивна сграда
2.09.2019
Обява подбор за набиране на персонал - личен асистент
2.09.2019
Община Русе обявява подбор на потребители по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“, със сключен ...
2.09.2019
Община Русе обявява подбор за специалисти по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“, със сключен ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот