Община Русе

25.03.2020
КОНКУРС за възлагане управлението на социалната услуга „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП” ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“
19.03.2020
Обява на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
9.03.2020
Обява за публичен търг с явно наддаване на 06.04.2020 г. от 14,00 часа
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот