Община Русе

20.11.2019
Публичен търг с явно наддаване на 16.12.2019 г.
14.11.2019
Публичен търг с явно наддаване на 12.12.2019 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. „Свобода”№6, ет. ІІІ, Заседателна зала, за продажба на ...
14.11.2019
Повторен публичен търг с явно наддаване на 12.12.2019 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба ...
14.11.2019
Повторен публичен търг с явно наддаване на 05.12.2019 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот