Община Русе

17.07.2019
ЗАПОВЕД РД-01-2117/17.07.2019 г.
17.07.2019
ЗАПОВЕД РД-01-2116/17.07.2019 г.
17.07.2019
ЗАПОВЕД РД-01-2110/16.07.2019 г.
17.07.2019
ЗАПОВЕД РД-01-2098/15.07.2019 г.
16.07.2019
ЗАПОВЕД РД-01-2101/15.07.2019 г.
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот