Община Русе

19.11.2019
ЗАПОВЕД РД-01-3451/18.11.2019 г.
19.11.2019
ЗАПОВЕД РД-01-3338/05.11.2019 г.
14.11.2019
ЗАПОВЕД РД-01-3428/14.11.2019 г. - Мач
5.11.2019
ЗАПОВЕД РД-01-3330/04.11.2019 г.
5.11.2019
ЗАПОВЕД РД-01-3327/04.11.2019 г.
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот