Община Русе

22.05.2019
ЗАПОВЕД РД-01-1464/21.05.2019 г.
22.05.2019
ЗАПОВЕД РД-01-1458/20.05.2019 г.
17.05.2019
ЗАПОВЕД РД-01-1368/13.05.2019 г.
16.05.2019
ЗАПОВЕД РД-01-1418/16.05.2019 г.
15.05.2019
ЗАПОВЕД РД-01-1376/14.05.2019 г.
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот