Община Русе

24.01.2020
ЗАПОВЕД №РД-01-188/23.01.2020 г
20.01.2020
ЗАПОВЕД РД-01-128/14.01.2020 г.
20.01.2020
ЗАПОВЕД РД-01-125/14.01.2020 г.
15.01.2020
ЗАПОВЕД РД-01-106/13.01.2020 г.
15.01.2020
ЗАПОВЕД РД-01-88/10.01.2020 г.
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот