Община Русе

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Раздел IІ
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 Чл. 14.  В състава на Община Русе влизат следните кметства:

 

Кметство Басарбово

Кмет: Николай Колев
Телефон: 800 443, 800 445
E-mail: n.kolev@ruse-bg.eu
Приемни дни: вторник 8,00 – 12,00 ч.

Кметство Бъзън

Кмет:
Василена Цанкова – Борисова
Телефон: 08163 22 80
E-mail: bazan@ruse-bg.eu
Приемни дни:
Кметство Мартен

Кмет:
Димо Тонев
Телефон: 08117 22 53 , 08117 24 80
E-mail:       mayor@marten-bg.eu
Приемни дни: понеделник 8,00 – 10,00 ч.
Кметство Николово

Кмет:
Златан Ванев
Телефон: 08118 24 53 , 08118 25 28
E-mail:          nikolovo@ruse-bg.eu
Приемни дни: понеделник 8,00 – 12,00 ч.
Кметство Ново село

Кмет:
Мариела Йорданова
Телефон: 08113 22 53
E-mail: novoselo@ruse-bg.eu
Приемни дни: понеделник 9,00 – 12,00 ч.
Кметство Просена

Кмет:
Радостина Давидова
Телефон: 08151 2280 , 08151 2210
E-mail: prosena@ruse-bg.eu
Приемни дни: понеделник 9,00 – 12,00 ч.
Кметство Сандрово

Кмет:
Георги Пенков
Телефон: 08194 22 62 , 08194 23 86
E-mail: sandrovo@ruse-bg.eu
Приемни дни: сряда 14,00- 16,00 ч.
Кметство Семерджиево

Кмет:
Мюжгян Халилова
Телефон: 08150 22 80
E-mail: semerdzhievo@ruse-bg.eu
Приемни дни: сряда 15,00 – 17,00 ч.
Кметство Тетово

Кмет:
Калоян Терзиев
Телефон: 08187 22 80 , 08187 22 78
E-mail: tetovo@ruse-bg.eu
Приемни дни: понеделник 8,00 – 12,00 ч.
Кметство Хотанца

Кмет:
Венета Недева
Телефон: 08192 2272 , 08192 2271
E-mail: hotanca@ruse-bg.eu
Приемни дни: вторник 9,00 – 12,00 ч.
Кметство Червена вода

Кмет:
Людмила Маринова
Телефон: 08115 22 80, 08115 22 46
E-mail:    chervena_voda@ruse-bg.eu
Приемни дни: сряда 13,00-17,00 ч.
Кметство Ястребово

Кмет:
Ехлиман Етем
Телефон: 08150 22 20
E-mail: yastrebovo@ruse-bg.eu
Приемни дни:  вторник 9,00 – 12,00 ч.
Кметство Долно Абланово

Кмет:
Людмила Сапунджиева
Телефон: 08118 24 89 , 08118 24 94
E-mail: l.sapundzhieva@ruse-bg.eu
Приемни дни:
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот