Община Русе

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА

 

 
Даниела Шилкова
Заместник-кмет
„Икономика, инвестиции и
собственост”
 
Tелефон: 082/881 805
 
 
 
 
 
 
Иван Григоров
Заместник-кмет
„Хуманитарни дейности”

Tелефон:
082/881 810
Е-mail: i.grigorov@ruse-bg.eu
 
 
 
 
 
 
Д-р Страхил Карапчански
Заместник-кмет
„Европейско развитие”

Телефон:
082/881 817
E-mail: s.karapchanski@ruse-bg.eu
 
 
 
 
 
 
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот