Община Русе

 

Пенчо Пламенов Милков
 

Тел: 082/826 100
E-mail: mayor@ruse-bg.eu

 

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Пенчо Милков е роден през 1978 г. Завършил е Юридическия факултет на Русенския университет. От 2013 г. е доктор по право. Работил е като адвокат по гражданско, търговско и административно право.  От 2011 г. до 2017 г. е общински съветник в ОС - Русе. Има диплом от Института за социална политика, а през 2017 г. става и магистър по национална сигурност и отбрана във Военната академия „Г.С.Раковски“ в София. На парламентарните избори същата година Пенчо Милков е избран за народен представител от Русе в 44-то НС. Бил е член на постоянните комисии по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Съвносител на 25 законопроекта и един от най-активните народни представители по брой изказвания, заявени позиции и въпроси към министри. На 3 ноември 2019 г. е избран за кмет на Община Русе.

Пенчо Милков е женен и има 3 деца.

ПРИЕМНИ ДНИ

На 12 май, вторник от 14:00 часа ще се проведе телефонна приемна на кмета на Община Русе Пенчо Милков с граждани, на която ще присъстват ресорните заместник-кметове и секретарят на общината. На нея те ще отговорят на въпросите, зададени до момента.

Желаещите  да се запишат за следващата приемна в края на м. май, могат да го направят на телефон: 082 881 745 .

Промяната се налага заради  въведените ограничения, свързани с борбата с разпространението на COVID-19 и преустановяване на масовите посещения на хора в публичните сгради.

ТЕЛЕФОНИ

Кмет - тел. 082/506 745

Зам.-кмет хуманитарни дейности - тел. 082/506 810

Зам.-кмет комунални дейности - тел. 082/506 808

Зам.-кмет икономика, инвестиции и собственост - тел. 082/ 506 806

Зам.-кмет устройство на територията - тел. 082/ 506 813

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот