Община Русе

 

Пламен Пасев Стоилов
 

Тел: 082/826 100
E-mail: mayor@ruse-bg.eu

 

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Лични данни

Роден: 4 април 1962 г., гр.Русе

Професионален опит

От 11.2011 г. – до сега - Кмет на Община Русе

08.2009 г. – 11.2011 г. - Областен управител на Област Русе

2007 г. – 08.2009 г. - Министерство на държавната политика при бедствия, аварии и катастрофи, ГД „Гражданска защита”, Дирекция „Гражданска защита” – Област Русе, Инспектор инженерна защита

2000 г. – 2003 г. - Служба Сигурност „Военна полиция и военно контраразузнаване” – МО, Регионална ССВПиВКР – Варна, отдел ВКР, Сектор Шумен, осигуряване по линия на военното контраразузнаване на поделенията, обектите и гарнизоните в областите Шумен, Разград, Търговище, Русе и Силистра, началник сектор

1991 г. – 1999 г. - Служба „Сигурност” – МО, отдел „Командване Сухопътни войски”, осигуряване в контраразузнавателно отношение поделенията и обектите на БА на територията на гарнизоните Свищов,  Белене и Русе, ОР – ст. Инспектор, офицер в системата на МО

1988 г. – 1991 г. - Управление ВКР, отдел КСВ, отделение „Плевен”, осигуряване в контраразузнавателно отношение поделенията и обектите на БА на територията на гарнизоните Свищов и Белене, ОР - мл. инспектор,офицер в системата на МВР

1987 г. – 1988 г. - ВИПОНД – МВР – София, 13-месечен курс на обучение за оперативен работник  по линия на ВКР, офицер в системата на МВР

1984 г. - 1987 г. - 54 –ти инженерен полк гр.Свищов , ГЩ – МО, командир на  разузнавателен взвод, Подготовка и изпълнение на парашутни,водолазни, и инженерно-сапьорни  задачи от поверената му парашутна инженерно разузнавателна група, офицер от МО

Образование

1999 г.– 2002 г.   Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов

1980 г. - 1984 г.   ВНВУ „В.Левски” – В.Търново

Специалност

„Икономика на индустрията”, магистър

Инженер по транспортно строителство – пътища и мостове, офицер от БА

Чужди езици

Руски и Английски

Семейно положение

Женен, с една дъщеря

ПРИЕМНИ ДНИ

Записването за приемен ден на кмета и неговия екип става на всяко първо число от месеца на телефони:

Кмет - тел. 082/881 802

Зам.- кмет „Икономика, инвестиции и собственост”- тел. 082/881 805
Зам.- кмет „Хуманитарни дейности“ – тел. 082/881 810
Зам.- кмет „Комунални дейности“ – тел. 082/881 808
Зам.- кмет „Устройство на територията“ - тел. 082/881 813

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот