Община Русе

Приключват строително-монтажните работи по кризисния център за жертви на домашно насилие, насилие по полов признак и услуги предоставяни в него
28.12.2016
Print
Email

Съгласно договор за проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с преустройство на съществуваща сграда в „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано по полов признак“ в сградата, обект на интервенцията започнаха и приключват строително-монтажните работи, които включват преустройство, саниране и изграждане на предвидените за кризисния център помещения.

Дейността започна с премахване на съществуващите дограми и врати и премахване на компрометирания покрив.

След това започна изграждане на нов покрив, нови помещения съгласно изготвения проект, нови комуникации (ток, канализация, вода, парно и др.), поставяне на окачени тавани, фаянс в мокрите помещения, теракота, боядисване и т.н.

Монтиран бе външен асансьор, система за охрана, видео-домофон, система за видеонаблюдение и пожароизвестяване.

След изпълнение на предвидените дейности бяха извършени 72-часови проби на монтираните системи и беше издадено разрешение за въвеждане в експлоатация.

Презентация - междинна конференция
Сключени са последните договори за оборудване на кризисния център

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот