Община Русе

Сключени са последните договори за оборудване на кризисния център
23.12.2016
Print
Email

След проведените процедури по ЗОП са сключени договори за одит, доставка на битово, комунално оборудване и дрехи, принадлежности и електроуреди.

Изпълнението на договорите за доставка на битово, комунално оборудване и дрехи, принадлежности и електроуреди ще позволи нормалното пребиваване на потребителите на услугата в кризисния център.

Битово оборудване
Електроуреди
Одит
Принадлежности

Приключват строително-монтажните работи по кризисния център за жертви на домашно насилие, насилие по полов признак и ...
Провеждане на конференция, кръгла маса, еднодневна екскурзия и открит ден на ромската култура

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот