Община Русе

Експерти от шест общини и представители на министерства посетиха Румъния за обмяна на опит по Програма ЗОВ
23.04.2019
Print
Email

На 17 и 18 април 2019 г.  в Румъния се проведе двустранно българо-румънско събитие за обмяна на опит и добри практики в областта на мерките на интегриране на ромите и други уязвими групи. В събитието взеха участие 35 представители на общини и партньорски организации по проектите, изпълнявани по Програма ЗОВ (Българо-Швейцарска програма за сътрудничество), представители на Звеното за управление на Програмата, както и експерти от МОН, МТСП и МЗ. 

По време на първия ден на събитието в Букурещ се проведе семинар, организиран Румъно-Швейцарската програма за интегриране на уязвими групи. Повече от 20 участници от румънска страна – експерти и представители на НПО, изпълняващи проекти за интегриране на ромите, представиха логиката на програмата и подкрепените мерки чрез проекти. Румънските колеги осъществяват предимно работа на терен чрез различни образователни, общностни и социално-здравни мерки, услуги и дейности. С презентации и по време на дискусиите те запознаха българските участници с основните резултати от дейността си и методиките, които прилагат в пряката си работа с целевите групи.

От своя страна, представителите на българската делегация акцентираха на институционалния подход по Програма ЗОВ в България и устойчивостта, която е осигурена за проектните дейности на местно ниво. Всеки от шестте български проекта, финансирани по Програма ЗОВ беше представен в паралелните сесии – съответно в направление „Образование“ и направление „Здравеопазване“.

По време на втория ден на обмяната, част от българската група посети Гюргево за участие в организирани срещи в 10-то училище и в Община Гюргево. Домакините там ни посрещнаха като очаквани гости, представиха опита си и отвориха врати за бъдещи съвместни начинания.

Двудневното събитие даде възможност за по-добро опознаване, създаване на партньорства и за споделяне на възможности, опит и научени уроци. То беше координирано и осъществено от Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“ – партньор на Община Русе по Програма ЗОВ.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Великденско кулинарно пътешествие в ОУ „Иван Вазов“
Кръгла маса на тема "Област Русе - модел на етническа толерантност"

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот