Община Русе

Експерти от сдружение „Център Динамика“ проведоха здравна лекция с момичета от ОУ „Братя Миладинови“
7.03.2019
Print
Email

На 06.03.2019 г., в ОУ „Братя Миладинови” гр. Русе, се проведе информационна среща с момичета - ученици от 5, 6 и 7 клас. Eкспертите към сдружение „Център Динамика“ представиха по достъпен начин любопитна информация и факти за първите признаци за настъпване на пубертета. В хода на интеракцията последва дискусия по темата за репродуктивното здраве. Участниците предложиха теми за последващи групови дискусии и индивидуални консултации по въпроси, специфични за тяхната възраст.

Дейността е част от ангажиментите на Сдружение „Център Динамика” като партньор на Община Русе по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на териоторията на общини от Област Русе” по приоритетна линия „Здравеопазване” на програма „Здраве и образование за всички”.

Доброволци от две училища се включиха в акция "Пролетно почистване"
Със собственоръчно направени мартенички малки доброволци поздравиха екипа на Община Русе

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот