Община Русе

Експерти предоставят безплатни консултации на родители, ученици и педагози в шест училища
2.11.2018
Print
Email

И през тази учебна година експерти на Сдружение БРТИМ предоставят мобилна услуга, насочена към родители, ученици и педагози в рамките на проекта на Община Русе, финансиран по Програма ЗОВ. Училищата, в които се предоставя услугата са ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Никола Обретенов“, ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Ангел Кънчев“ в гр. Русе, както и СУ „Васил Левски“, гр. Ветово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сеново.

Експертите посещават партниращите по проекта училища по определен график или по специална заявка от страна на училището и провеждат индивидуална и групова работа, като ученици и техните родители могат да споделят за въпроси от най-различно естество и да получат съвет и подкрепа от квалифицирани специалисти. Особено важна задача е мотивирането за редовно посещение на училище, което е ключов фактор за повишаване социалния и образователен статус на семействата. Друга тема, по която експертите работят е и подобряването на диалога между училището и общността, като в тази дейност успешно се включват образователните медиатори, които са назначени в някои от учебните заведения. От началото на учебната година са проведени 65 индивидуални консултации. Проведена е и една групова сесия с ученици от трети клас от ОУ„Ангел Кънчев“ на тема „Добрите взаимоотношения в класа“, в рамките на която децата участваха активно и споделиха мнението си по теми като приятелство и взаимопомощ.

Децата и родителите могат да бъдат насочвани от учителите, образователните медиатори и Отдел „Закрила на детето“ за индивидуална консултация. Голям е и делът на самозаявилите се участници, а някои от тях показват доверието си, като търсят консултации при необходимост и извън графика или препоръчват на свои близки също да се обърнат към екипа на Сдружение БРТИМ.

Дейността продължава до края на м. април 2019 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

63 деца от ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Алеко Константинов“ гледаха анимацията „Малката стъпка“
Започнаха кулинарни занимания в четири русенски училища

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот