Община Русе

Обявление за подбор за набиране на персонал - образователен медиатор - по проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе"
16.03.2017
Print
Email

ОБЯВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Протоколи от проведено заседание на 04.04.17 г. в Община Русе за подбор на кандидати по проект "Интегриран подход на ...
Протоколи от проведени заседания на 14.03.17 г. в Община Русе за подбор на документи на кандидати по проект ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот