Община Русе

Специалистите на СНЦ 'Еквилибриум' проведоха втора разяснителна сесия по семейно консултиране сред ромската общност
26.01.2016
Print
Email

Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“

 

Въпреки ниските минусови температури девет жени от местната ромска общност в квартал „Тракция” се включиха във втората сесия по семейно планиране, проведена от специалистите на СНЦ „Еквилибриум” по проект на Община Русе „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“ на тема „Женско здраве и необходимост от провеждане на профилактични гинекологични прегледи”. Част от жените бяха участнички и на първата сесия и споделиха, че първата среща с екипа и проведената дискусия е събудила техния интерес и желание да се включат за втори път.

Чрез презентация и последвала дискусия участниците получиха основни познания по отношение на организацията на здравната помощ и правата и отговорностите им за опазване на женското здраве, наличието на „здравословен проблем” и последиците за репродуктивното здраве на жените. Акцентувано бе върху здравословния начин на живот като фактор за повишаване на здравната култура на жените от ромската общност. От проведената дискусия стана ясно, че присъстващите имат основни познания по отношение на профилактиката на заболяванията при жените в репродуктивна възраст. Имат желание да провеждат профилактични гинекологични прегледи, но поради липсата на здравни осигуровки и финанси не могат да си го позволят. Повечето от тях споделят, че не са имали сериозни гинекологични проблеми, а при нужда прилагат самолечение или нетрадиционни лечебни методи. По време на дискусията бяха обсъдени казуси, свързани със семейното планиране и достъп до специализирани медицински услуги, както и възможностите за такива на СНЦ „Еквилибриум” и партньорите по проекта.

Проектът 'Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от ...
Подбор на персонал по проект 'Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот