Община Русе

Стартира дейността за консултиране на родители, изпълнявана от Сдружение БРТИМ
18.01.2016
Print
Email

Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“

 

През м. декември 2015 г. стартира дейността „Консултиране на родители от ромски произход и мотивиране на подкрепата им за децата и учениците в процеса на социализация и образователна интеграция“, Приоритетна линия 1 „Образование“ на проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на ромите и други уязвими групи на територията на общини в област Русе”. Проектът е финансиран от Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи и се реализира с финансовата подкрепа на  Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.

Дейността се изпълнява от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ и включва предоставяне на индивидуални консултации и мотивиране на родители на деца, които не посещават редовно училище и са застрашени от отпадане на място в учебните заведения в общините - партньори по проекта.

Екипът от експерти на Сдружение БРТИМпосети училищата в Русе: ОУ „Ангел Кънчев”, ОУ „Алеко Константинов”, ОУ „Братя Миладинови”, ОУ „Никола Обретенов, както и СОУ "Свети Климент Охридски”, Борово, ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, Иваново, СОУ „Васил Левски”, Ветово и  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Сеново. Директорите на училищата и педагогическите специалисти бяха запознати с проекта и дейността.

По време на срещите беше договорен график за консултиране на родителите на учениците за учебната 2015/2016 година. Първите индивидуални консултации на родители с психолог и социален педагог бяха проведени  в началото на месец януари 2016 г.

Подбор на персонал по проект 'Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на ...
При голям интерес протече първата дискусия за семейното планиране

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот