Община Русе

Продължава изпълнението на ремонтните дейности в три училища и една детска градина в Русе
30.09.2016
Print
Email

Междинна пресконференция по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на град Русе“ се проведе днес в Заседателна зала на Община Русе. На срещата присъстваха зам.-кметът по европейско развитие и ръководител на проекта д-р Страхил Карапчански, екипът за управление на проекта: Катя Павлова, Милена Трифонова, Бистра Попова и Николай Симеонов, също и директорите на училищата и детската градина, както и представител на избраната фирма, изпълняваща строително-монтажните работи по проекта.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

PRESS RELEASE

Четири сгради на образователната инфраструктура успешно реновирани по проект за повишаване на енергийна ефективност
Три училища и една детска градина в Русе ще подобрят енергийната си ефективност

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот