Община Русе

Продължава изпълнението на ремонтните дейности в три училища и една детска градина в Русе
30.09.2016
Print
Email

Над 30 000 лв. за отопление годишно ще пести Общината след изпълнението на проекта "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на град Русе".

Междинна пресконференция по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на град Русе“ се проведе днес в Заседателна зала на Община Русе. На срещата присъстваха зам.-кметът по европейско развитие и ръководител на проекта д-р Страхил Карапчански, екипът за управление на проекта: Катя Павлова, Милена Трифонова, Бистра Попова и Николай Симеонов, също и директорите на училищата и детската градина, както и представител на избраната фирма, изпълняваща строително-монтажните работи по проекта.

По време на пресконференцията д-р Карапчански сподели, че в приоритетите на Община Русе е подобряването на енергийната ефективност на общинските сгради, със специален акцент върху образователната инфраструктура. „Движим се изключително добре в линейния график на проекта и всички дейности ще бъдат завършени в срок“, допълни още зам.-кметът Карапчански.

Всички директори са доволни от създадената организация и съдействието на Община Русе. Те споделиха, че нямат проблем с провеждането на учебните си занятия.

Проектът се реализира в рамките на програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В рамките на проекта се извършват ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на ОУ "Любен Каравелов", СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", ОУ "Никола Обретенов" и ДГ "Незабравка 2". Общата стойност на финансирането възлиза на 825 512,09 лв. и представлява 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Русе.

Този проект надгражда постигнатите резултати в два приключили проекта на Общината – "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе", финансиран по ОП "Регионално развитие" (приключил 2012 г.) и "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Незабравка – 2", финансиран по Националния доверителен Екофонд (приключил 2013 г.), в рамките на които са изпълнени основни мерки за енергийна ефективност – ремонт на покрив, подмяна на дограма и полагане на топлоизолация.

Официален старт на изпълнението на строителните и монтажните дейности бе даден на 08.09.2016 г. До началото на учебната година в училищата и детската градина се извърши усилена строителна дейност. От тогава, до настоящия момент строителните дейности и учебно-възпитателния процес протичат по график, съвместно изготвен от представителите на всяко едно учебно заведение, строителя и инвеститорския контрол.

В ОУ "Любен Каравелов" са приключени всички демонтажни дейности и са изградени клонове на вътрешните отоплителна и вентилационна инсталации за помещенията, в които до момента няма такава. Изпълнени са около 95% от всички строителни и монтажни работи. В първите дни на месец октомври ще бъдат извършени необходимите изпитвания и проби, с което строителството в училището ще приключи.

В ДГ „Незабравка 2“  строителните дейности също са към своя край. Приключени са всички демонтажни дейности и е изградена на около 90% новата централна вътрешна отоплителна инсталация.

В СУЕЕ „Св. Св. Константин - Кирил Философ“ изпълненото строителство е в порядъка на около 60%. Също са приключени всички демонтажни дейности и е изградена на около 60% новата централна вътрешна отоплителна инсталация. Към настоящия момент строителните дейности в учебните стаи са приключени, но предстоят монтажни работи в административните помещения, сутерена и абонатната станция.

В ОУ „Никола Обретенов“ изпълненото строителство също е в порядъка на около 60%. Приключени са всички демонтажни дейности и е изградена на около 60% новата централна вътрешна отоплителна инсталация. Предстоят монтажни работи в част от учебните стаи, административните помещения, сутерена и котелното помещение.

Четири сгради на образователната инфраструктура успешно реновирани по проект за повишаване на енергийна ефективност
Три училища и една детска градина в Русе ще подобрят енергийната си ефективност

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот