Община Русе

На 12 ноември, от 11.00 ч., в Заседателна зала към Община Русе ще се проведе начална пресконференция по проект ''Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на град Русе''
11.11.2015
Print
Email

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

PRESS RELEASE

Три училища и една детска градина в Русе ще подобрят енергийната си ефективност
Информация за Проект ''Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот