Община Русе

График за подмяна на тролейбусната въздушно-контактна мрежа 12.05 - 19.05.2015 г.
8.05.2015
Print
Email

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подмяната на въздушно-контактната тролейбусна мрежа Ви информираме, че от 12.05.2015г. до 19.05.2015г. е планирана рехабилитация по ул. "Доростол" в участъка от  „Париж“ до Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника.

Дейностите се извършват от ДЗЗД „ЕЛ-КМ“ в рамките на проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. 

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за проявеното разбиране!

Обява за обществен достъп до становище на „Полисан“ АД по въпроси и възражения в резултат на обществено обсъждане на ...
Взети решения на проведено заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот