Община Русе

Примерен график за ръчно престъргване и товарене в т.ч. и на улични канавки град Русе за периода 21.05.2020 - 31.05.2020
21.05.2020
Print
Email

Примерен график за ръчно престъргване и товарене в уличните канавки на град Русе за периода от 21 до 31 май 2020годинба, може да намерите тук.

Актуален график за 26 май на дейността на работните бригади
Примерен график за почистване на дъждоприемните шахти в град Русе
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот