Община Русе

Примерен график за почистване на дъждоприемните шахти в град Русе
21.05.2020
Print
Email

График за почистване на дъждоприемните шахти на територията на град Русе за периода от 20 до 31 май 2020 година, може да намерите тук.

Примерен график за ръчно престъргване и товарене в т.ч. и на улични канавки град Русе за периода 21.05.2020 - 31.05.2020
Примерен график за миене на пътните платна и тротоари
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот