Община Русе

Примерен график за миене на пътните платна и тротоари
21.05.2020
Print
Email

Примерен график за миене на пътните платна и тротоари на територията на град Ръусе за периода от 20 до 31 май може да намерите тук.

Примерен график за почистване на дъждоприемните шахти в град Русе
Kампания за събиране на опасни отпадъци
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот