Община Русе

Kампания за събиране на опасни отпадъци
18.05.2020
Print
Email

В периода 20.05.2020 г. - 21.05.2020 г. от 10:00 до 16:00 часа, с местоположение: гр. Русе, ул. „Шипка“ № 33, ще се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране.

Периодично преглеждайте и отделяйте лекарствата, които са с изтекъл срок на годност. На техните опаковки няма поставени символи на опасност, но не употребявайте стари лекарства. Те са опасни за вашето здраве! Предайте ги в Мобилния събирателен пункт!

Община Русе приканва всички физически лица, притежаващи посочените видове опасни битови отпадъци, да ги предадат в мобилният събирателен пункт.

В ПУНКТОВЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕДАДЕТЕ:

  • Лекарства с изтекъл срок на годност;
  • Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
  • Лакове и бояджийски материали, разтворители;
  • Остатъци от строителна химия –лепила, пяна, силикон и др.;
  • Домакински препарати/битова химия;
  • Фотографски материали;
  • Киселини/основи;
  • Мастила;
  • Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
  • Препарати за растителна защита и борба с вредители.

                                  

   КАК ДА ГИ ПОЗНАЕМ?

Опасните материали в бита могат да бъдат в най-различни продукти – битова и строителна химия, технически материали, почистващи средства, препарати за борба с вредители и др. Ако на опаковките  има един от тези СИМВОЛИ ЗА ОПАСНОСТ, след употреба, отделете опаковките, заедно с остатъка от продукта и предайте отпадъците за обезвреждане.

           

За допълнителна информация по настоящата кампания:

тел. 082/506 793 – отдел „Екология“.

Примерен график за миене на пътните платна и тротоари
График на третиранията срещу вредни насекоми (комари, кърлежи и др.) през 2020 година на територията на Община Гюргево
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот