Община Русе

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 0-3 ГОДИНИ
17.10.2018
Print
Email

СЪОБЩЕНИЕ

Aктуализация на Програмните продукти „Прием в детска градина“ и „Прием в подготвителна група в училище“
Тестват Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на 1-ви октомври
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот