Община Русе

Община Русе и катедра „Транспорт“ към Русенския университет си сътрудничат за обследването на пътната инфраструктура
13.05.2020
Print
Email

Състоянието на подлезите и надлезите на територията на Община Русе и възможността им за оптималната експлоатация ще бъдат предмет на изследване, което ще прoведат експерти от местна администрация и Русенския университет. Сътрудничеството между двете институции ще бъде и в посока подобряване на инфраструктурата в града. Това стана ясно по време на среща между заместник-кметът по комунални дейности в Община Русе Димитър Недев, началникът на отдел „Транспорт“ Кремена Минева и ръководството на университета в лицето на председателя на Общото събрание на Русенския университет проф. Велизара Пенчева.

 

Общината ще използва опита и технологиите, с които катедра „Транспорт“ в университета разполага, за да се направи анализ на пътникопотока и маршрутите на движение на русенци. В анализа ще бъдат включени и варианти за оптимизиране на наличните подлези и надлези в града, с цел безопасното им използване. Голяма част от тези инфраструктурни съоръжения са изградени в  бившите индустриални зони на града. Тогава те са имали за цел да осигурят безопасното преминаване на работниците през булевардите, но към днешна дата вече не се използват.

 

Специалистите от университета ще участват и в обследване на потока на автомобили в различните части на града. Данните от това проучване ще се използват при формирането на зони за паркиране, както в кварталите, така и в централната градска част.

В края на срещата представителите на Община Русе се запознаха и с проектите, по които работи катедра Транспорт, мобилната лаборатория и наличната техника, с която се обучават студентите.

Започна изграждането на два центъра за социални услуги в Русе
Проведе се редовната приемна на кмета на Община Русе и неговите заместници
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот