Община Русе

БЛАНКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ ПРЕЗ КПП В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ
21.03.2020
Print
Email
На 20.03.2020 г. със Заповед № РД-01-143/2003 от 20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се прие, че органите на МВР следва да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните точки на областните градове в Република България. Заповедта е приета по повод обявеното на 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България. За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред администрациите  в спешен порядък е изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове.
 
Въвежда се промяна в принципа на преминаването през КПП. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 
Може да изтеглите декларацията от тук.
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
КМЕТЪТ НА РУСЕ ИЗДАДЕ НОВА ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНИТЕ ПО - СТРОГИ МЕРКИ В БОРБАТА С COVID-19
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот