Община Русе

Покана - начална пресконференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“
13.08.2019
Print
Email

На 15.08.2019 г. /четвъртък/ от 13:30 часа, в зала №1 на Областна администрация, ще се проведе начална пресконференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“ със сключен административен договор BG05М9ОР001-2.040-0117-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Основната цел на проекта е обезпечаване и подпомагане на определени целеви групи от възрастни хора и лица с различни дефицити, с риск от изолация от обществото и необходимост от медицинска грижа и обслужване.

Проектът ще създаде действащ модел за патронажни грижи за възрастни хора над 65 г. и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

ПОКАНА

Празник на русенския рок и юбилей на Кирил Маричков на Грийн рок фест 2019 в Русе
Русенци отбелязаха Международния ден на младежта с много настроение
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот