Община Русе

Нова модерна пешеходна връзка ще свързва кварталите „Родина“ 3 и „Чародейка“ при булевард „България“
17.10.2018
Print
Email

Нова модерна пешеходна връзка ще свързва кварталите „Родина“ 3 и „Чародейка“ при булевард „България“. Тя ще улесни и обезопаси преминаването на пешеходците и достъпа им до спирките на градския транспорт. Началото на строителните дейности беше дадено днес, 17.10.2018 г., на церемонията по първа копка на обекта, на която присъстваха ръководителят на проекта и заместник-кмет по устройство на територията в Община Русе инж. Димитър Наков, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, екипът по проекта, представители на строителния надзор, медии и граждани.

Надлезът ще бъде с ширина 2,5 метра, остъклен от двете страни. Ще е монтирано ефектно осветление с оформяне на подходи към тротоарите за пешеходно движение. Предвидено е и изграждането на стълбище, както и асансьор, осигуряващ достъп за хора в неравностойно положение.

Обект „Изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. „Родина“ 3 и кв. „Чародейка“, който представлява компонент №1 на Проект„Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“,е на стойност 974 773,94 лв. без ДДС,осъществяванс финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектъте на обща стойност 24 344 185,59 лв., от които 24 002 815,60 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 341 369,99 лв. – собствен принос на Община Русе.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Покана

Пешеходният подлез при Математическа гимназия „Баба Тонка“ ще бъде обновен с европейски средства
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 0-3 ГОДИНИ
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот