Община Русе

Кръгла маса за обмен на опит и добри практики между държавните администрации на България и Румъния в областта на социалната политика
12.10.2018
Print
Email

Днес, в конферентната зала на х-л Дунав, се проведе кръгла маса за обмен на опит и добри практики между държавните администрации на България и Румъния, относно бъдещето и перспективите на социалната икономика и жизнения стандарт.

В организираното от Министерството на труда и социалната политика събитие, бяха обсъдени подходящите форми на взаимодействие и партньорство с представителите на държавните институции по отношение на стимулирането на социалната политика и инициативи в региона, както и възможни решения на социалните и демографските проблеми в областта.

Г-жа Мариела Личева – директор на Дирекция „Здравни и социални дейности“ в Община Русе връчи на д-р Султанка Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика поздравителен адрес от името на г-н Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе.

Общинска администрация Русе сподели опита си и добри практики в областта на социалните услуги и социалното предприемачество.

Днешното събитие бе част от двудневна инициатива, като на 11 октомври д-р Султанка Петрова задно с представители на МТСП, г-жа Мариела Личева и г-жа Катя Петрова от общинска администрация Русе взеха участие в кръгла маса с представители и експерти от общинска администрация в гр. Гюргево. Разгледаните теми бяха свързани с „Добро съседство“ и запознаване със социалната политика на Община Гюргево. Обсъдени бяха въпроси, свързани със социалната икономика, доходите и в споделянето на добри практики в областта на демографията, както и възможностите за сътрудничество в тази посока.

Купа Русе - награждаване
Русе ще бъде домакин на работно посещение относно актуалните въпроси при реализирането на европейски проекти в областта
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот