Община Русе

Проведе се церемония по откриване на завършен обект ЦДГ „Пинокио 1“ по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“
19.09.2018
Print
Email

Днес, 19.09.2018 г., се състоя церемония по откриване на обект „Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио” 1 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност“. На събитието присъстваха кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, ръководителят на проекта и директорът на дирекция „Икономика и управление на собствеността“ г-жа Нели Миткова, заедно с екипа по проекта, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и на строителния надзор, представители на медиите, директорът на детската градина г-жа Ценка Тодорова, родители, персонал и деца.

От обновените условия в детската градина ще се възползват над 109 деца и 22-ма души зает персонал, като вложените безвъзмездни средства от ЕС са в размер на 1 243 251, 47 лв. По проекта беше извършен цялостен ремонт на сградата, бяха приложени мерки за енергийна ефективност, както и благоустрояване на прилежащите дворни пространства, в това число и изграждане на нови открита площадка за игра и спортна площадка, озеленяване и въвеждане на мерки за достъпна среда.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Проведе се церемония по откриване на завършен обект ЦДГ „Русалка 2“ по проект „Ремонт на пет общински учебни ...
Над 35 стрийт арт прояви по повод домакинството на Световното първенство по волейбол се проведоха в Русе
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот