Община Русе

Състоя се първа копка на обект ДГ „Русалка” 2 по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“
30.10.2017
Print
Email

Днес, 30.10.2017 г., се състоя символична първа копка за обект „Основен ремонт на ДГ „Русалка” 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност“ във връзка със стартирането на проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, Договор №BG16RFOP001-1.005-0001-C01. На събитието присъстваха зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, ръководителят на проекта г-жа Нели Миткова, заедно с екипа по организация и управление, директорът на детската градина Снежина Никова и преподавателите на учебното заведение.

Над 2 000 деца и повече от 200 души зает персонал ще се възползват от подобрените условия в обновените сгради, част от образователната инфраструктура на град Русе. В общинските учебни заведения ПМГ „Баба Тонка“, СУ „Христо Ботев“, ДГ „Русалка“ 2, ДГ „Пинокио“ 1 и ДГ „Пинокио“ 2 предстои да бъде извършен основен ремонт и ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност. Дейностите по проекта предвиждат още благоустрояване на  прилежащите дворни пространства, изграждане на нови  открити площадки за игра в детските градини, изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства в училищата и въвеждане на мерки за достъпна среда за осигуряване на  равни условия за  хората в неравностойно  положение.

Получените безвъзмездни средства (100%) са в размер на 12 402 900, 66 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Маги Георгиева с първа награда от "Съзвездие"
Състоя се първа копка на обект ДГ „Пинокио” 1 по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот