Община Русе

Две училища и три детски градини ще бъдат модернизирани с европейски средства
21.09.2017
Print
Email

Днес, в Министерски съвет на Република България, кметът на Община Русе Пламен Стоилов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Чрез изпълнението на проекта с продължителност 30 месеца, ще бъдат обновени и модернизирани сградите и дворните пространства на три детски градини - „Пинокио – 1“, „Пинокио – 2“ и „Русалка – 2“ и ще бъдат ремонтирани две училища - ПМГ „Баба Тонка“ и СУ „Христо Ботев“, като се очаква да бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност, ще се изградят спортни площадки и достъпна архитектурна среда. Размерът на безвъзмездните финансови средства за Община Русе е 12 402 900,66 лв.

С тези дейности Община Русе продължава да работи в посока модернизиране на общинската образователна инфраструктура. Припомняме, че с европейски средства бяха обновени сградите на детските градини „Незабравка 2“, „Чучулига“,  „Радост“, както и на ОУ „Любен Каравелов“, СУЕЕ „Св. Константин - Кирил Философ“, ОУ „Никола Обретенов“, ОУ „Тома Кърджиев“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“, ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Олимпи Панов“.

Д-р Страхил Карапчански присъства на тържествената церемония по връчване на дипломите на абсолвентите в русенския ...
Заместник-кметовете Иван Григоров и Наталия Кръстева присъстваха на откриването на новото отделение по педиатрия в ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот