Община Русе

Състоя се първа копка на обект „Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“
12.09.2017
Print
Email

Днес беше направена символична първа копка на обект „Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“, представляващ компонент 3 на проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“.

Началото на строителните работи бе дадено на кръстовището между ул. „Чипровци“ и ул. „Петрохан“ от ръководителя на проекта и зам.-кмет по устройство на територията инж. Димитър Наков, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска и зам.-кмета по европейско развитие д-р Страхил Карапчански.

 Проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Той е на обща стойност 24 344 185,59 лв., от които 24 002 815,60 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 341 369,99 лв. – собствен принос на Община Русе и включва общо шест компонента.

ПОКАНА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Състоя се първа копка на обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. ...
Състоя се първа копка на обект „Парк на Младежта – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на голяма ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот