Община Русе

Състоя се символична първа копка на обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Славянска“
11.09.2017
Print
Email

Днес беше направена символична първа копка на обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Славянска“ по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“.

Началото на строителните работи бе дадено на кръстовището между ул. „Райко Даскалов“ и бул. „Фердинанд“ от ръководителя на проекта и главен архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, от заместник-кмета по устройство на територията инж. Димитър Наков и заместник-кмета по европейско развитие д-р Страхил Карапчански,

Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на договора е 16 860 657,16 лева, от които: 16 790 422,69 лева – представляващи безвъзмездна финансова помощ (100%) и 70 234,47 лева –представляващи собствен принос на Община Русе.

ПОКАНА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Кметът Пламен Стоилов връчи златна значка "Русе" на председателя на Областния съвет на Българския футболен съюз - ...
Състоя се символична първа копка на обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Райко Даскалов“
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот