Община Русе

Състоя се символична първа копка на обект „Реконструкция на бул. „Придунавски булевард“ и рехабилитация на 3 броя пасарелки“
11.09.2017
Print
Email

Днес беше направена символична първа копка на обект „Реконструкция на бул. „Придунавски булевард“ и рехабилитация на 3 броя пасарелки“, представляващ Компонент 2 на проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“.

Началото на строителните работи бе дадено на кръстовището между бул. „Придунавски“ с бул. „Фердинанд“ и ул. „Райко Даскалов“ от заместник-кмета по устройство на територията и ръководител на проекта инж. Димитър Наков, заместник-кмета по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, а водосвет отслужи отец Марин.

Проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Той е на обща стойност 24 344 185,59 лв., от които 24 002 815,60 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 341 369,99 лв. – собствен принос на Община Русе и включва общо шест компонента.

ПОКАНА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Състоя се символична първа копка на обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Райко Даскалов“
Магдалена Георгиева с втора награда от "Полските щурчета"
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот