Община Русе

Пълно преобразяване на четири улици, нова зона за отдих на кея и обновен розариум предвижда мащабен проект с европейско финансиране на Община Русе
30.08.2017
Print
Email

Днес, в Заседателна зала на Община Русе се проведе встъпителна пресконференция по Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, на която присъстваха ръководителят на проекта арх. Живка Бучуковска, заместник-кметовете инж. Димитър Наков и д-р Страхил Карапчански и екипа на проекта.

Арх. Бучуковска представи  значимостта на проекта, който е част от комплексните дейности, предвиждащи изцяло нов  и модерен облик на русенския кей за една достъпна, удобна и привлекателна среда.

Реализацията на проекта, който се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., предвижда реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Славянска“, ул. „Църковна независимост“, ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Баба Тонка“, рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица на гр. Русе в района на ж.п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, в т.ч. велоалеи, детска площадка, площадка за фитнес, сцени на открито, както и реконструкция и паркоустрояване на Розариума в Парка на младежта.  

Общата сума на проекта е 16 860 657.16 лв., като безвъзмездните финансови средства са в размер на 16 790 422.69 лв. Реалните строителни дейности ще стартират в средата на м. септември и са с продължителност 420 календарни дни. С изпълнението на проекта, Община Русе успешно продължава дейностите по пълното преобразяване на крайбрежната ивица на града, като общата инвестиция с европейско финансиране възлиза на 26 млн. лв, заедно с проектите „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап“, който предвижда изграждане на пешеходна връзка – надлез между кварталите  „Родина 3“ и „Чародейка“; реконструкция на бул. „Придунавски“ в участъка от Речна гара до ул. „Мостова“; рехабилитация на три пасарелки; изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“; рехабилитация и реконструкция по ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“; реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при ПМГ „Баба Тонка“, както и надграждане на интелигентната транспортна система и „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, който представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряването на безопасен транспорт чрез подобряване на водните пътища на река Дунав.

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Отново първи места за певците на вокално студио "Икономов"
Международен детско-юношески пленер "Арт пристан Русе 2017" започва днес
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот