Община Русе

Евромозайка „10 години в звездния кръг на Европа“ украси днес Паметника на Свободата с участието на 120 деца
9.05.2017
Print
Email

Евромозайка „10 години в звездния кръг на Европа“ украси днес Паметника на Свободата с участието на 120 деца и над 200 разноцветни балони за Деня на Обединена Европа 9 май, в изпълнение на дейност „Училище по взаимност“ по проект на Община Русе BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“.

В евромозайка „10 години в звездния кръг на Европа“ участват днес 120 деца от предучилищните групи в ДГ„Детелина“, ДГ„Зора“, ДГ„Снежанка“, ДГ„Звездица”, ДГ„Русалка“, ДГ„Незабравка“, техните родители и педагози в изпълнение на дейност „Училище по взаимност“ в проект на Община Русе „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, по ОП„НОИР“.

Събитието е посветено на десетте години от членството на България в Европейския съюз и Деня на Обединена Европа 9 май. Децата сглобиха мозайката пред Паметника на Свободата с 210 разноцветни балони с хелий, с които изписаха българската годишнина, вплетена във флага на ЕС. Всяка детска градина беше избрала своите посланици, които да изпратят в небето над Русе детските мечти за европейското бъдеще на родината под звуците на Одата на радостта. Във вълнуващото преживяване участваха и приятелите на проекта – деца от ДГ„Червената шапчица“, емоционално свързани със своите връстници чрез съвместни дейности в приключил проект на Община Русе по ФМ на ЕИП.

Инсталацията „10 години в звездния кръг на Европа“ е композиция от символични елементи за ролята и мястото на България в ЕС. Нестандартната детска изява е планирана в  „Училище по взаимност“, дейност която приобщава деца и родители от различни социални групи да сближават своите интереси и дава възможност за съвместни празници и неформални инициативи. С помощта на педагозите, родителите създават нова комуникационна среда, в която образователните дейности по проекта възпитават отношение към общочовешките и европейски ценности, традиции и взаимоотношения в общността.

Кметът Пламен Стоилов откри Годишния концерт на детските градини
Кметът Пламен Стоилов присъства на церемонията за Деня на победата
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот