Община Русе

"Аз съм българче" рецитираха 139 деца, родители и педагози пред Паметника на свободата
2.03.2017
Print
Email

Стихотворението „Аз съм българче“ прозвуча едновременно със 139 различни гласове на деца, техните родители и педагози, облечени в народни носии, в навечерието на Националния празник на Република България пред Паметника на Свободата в Русе.

Събитието е част от образователните дейности по проект на Община Русе „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, който се изпълнява по ОП НОИР.

Шествие от Ларгото до операта в Русе отведе участниците до площад „Свобода“. Стихотворението на Иван Вазов прозвуча с участието на патетични рецитатори, чиито брой е посветен на годишнината от Освобождението.

Над 70 от гласовете бяха на децата от предучилищните групи на ДГ „Детелина“, ДГ „Звездица“, ДГ „Снежанка“, ДГ „Русалка“, ДГ „Зора“, ДГ„Незабравка“, предмет на проекта, заедно с цяла група техни приятели и от ДГ „Червената шапчица“, с които ги свързват 2 емоционални години от Норвежкия проект на Община Русе. Неговата устойчивост и развитие е заложена в дейностите на текущия проект BG05М2ОР001-3.001 - 0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, с който Община Русе прилага форми на неформално образование, сближава семейството и образователната система с повече занимания в природна среда, еко-образование и здравословен начин на живот за децата от предучилищните групи.

Тържествена церемония и празничен концерт-спектакъл по случай 139 години от Освобождението на България
10 проекта ще получат финансиране от Фондация "Русе - град на свободния дух" след първия конкурс за 2017 г.
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот