Община Русе

Обявление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК
26.02.2020
Print
Email

Община Русе обявява на Светла Иванова Тодорова  като заинтересовано лице, съобщение с изх. №94С-9931-1/29.01.2020 г. относно издадени Заповеди №РД-01-2411/15.07.2010 г.  и №РД-01-4308/11.12.2010 г. на Кмета на Община Русе за утвърждаване на оценката на предоставена за ползване земеделска земя в местност „ДЗС-Птичарника“, землище на кв. „Средна кула“, гр. Русе.

Заповедите могат да бъдат обжалвани в 14 / четиринадесет / дневен срок от съобщаването им пред РАС, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Русе.

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства в град Русе
Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС (ЕКОГАЛВАНИК ЕООД)
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот