Община Русе

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (МЕГАПАРТС ООД)
26.02.2020
Print
Email

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС (ЕКОГАЛВАНИК ЕООД)
Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС (ЛУБРИКА ООД)
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот