Община Русе

Уведомление до собствениците на пчели и пчелнни семейства на град Русе
29.05.2019
Print
Email

ОБЩИНА РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ

НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

ГР. РУСЕ

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам за третиране на ограничени тротоарни площи в град Русе по улици с предстояща рехабилитация с продукт за растителна защита/препарат – „НАСА 360 СЛ“, както следва:

1.      На 30.05.2019 г. и 31.05.2019 г., от 07,00 часа до 10,00 часа третиране срещу плевели в ж.к. Родина;

2.      На 01.06.2019 г. и 03.06.2019 г., от 07,00 часа до 10,00 часа третиране срещу плевели в ж.к. Здравец;

3.      На 04.06.2019 г., от 07,00 часа до 10,00 часа третиране срещу плевели в ж.к. Възраждане;

4.      На 05.06.2019 г. и 06.06.2019 г., от 07,00 часа до 10,00 часа третиране срещу плевели на бул. Фердинанд, бул. Придунавски, ул. Майор Атанас Узунов, бул. Съединение и прилежащите между тях улици.

За организиране и провеждане на растителнозащитните мероприятия отговаря инж. Юлиян Йорданов Памуков. Третирането ще се извърши с наземна техника от Цвятко Иванов Цветков – оператор в „Пътинженеринг“ АД.

Издадена заповед по реда на §4л от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на ...
Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване на УПИ I-1806 и II-1808 за магазин и заведение за хранене ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот