Община Русе

Резултати от проведен подбор по документи на кандидатствалите специалисти по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP00
17.09.2019
Print
Email

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

ПРОТОКОЛ 4

ПРОТОКОЛ 5

ПРОТОКОЛ 6

ПРОТОКОЛ 7

Повторен публичен търг с явно наддаване на 16.10.2019 г. за отдаване под наем за срок от 25.11.2019 г. до 03.01.2020 ...
Повторен публичен търг с явно наддаване на 09.10.2019 г. - помещение като ученически бюфет, с площ 40,00 кв. м, в ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот