Община Русе

Номер: 2019-068
Публикувано на: 31.12.2019 г. | 10:48:07 ч.
„Идейно проектиране на анаеробна инсталация и на съпътстващата инфраструктура по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
pdf / 362.97 KB
Качено на: 28.10.2019 г. | 16:44:57 ч.
Пазарни консултации
Изтегли
doc / 358.00 KB
Качено на: 8.11.2019 г. | 10:55:17 ч.
Проект на договор
Изтегли
zip / 87.73 KB
Качено на: 8.11.2019 г. | 10:55:30 ч.
еЕЕДОП
Изтегли
doc / 81.50 KB
Качено на: 8.11.2019 г. | 10:55:43 ч.
Образец- опис
Изтегли
docx / 41.13 KB
Качено на: 8.11.2019 г. | 10:55:56 ч.
Образец- ЕЕДОП
Изтегли
pdf / 72.11 KB
Качено на: 5.12.2019 г. | 16:29:06 ч.
Разяснение №1
Изтегли
pdf / 66.71 KB
Качено на: 10.12.2019 г. | 15:42:17 ч.
Разяснение №2
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот