Община Русе

Номер: 2019-060
Публикувано на: 25.09.2019 г. | 13:33:22 ч.
Изготвяне на проектна документация, доставка и монтаж на подемници за хора с увреждания за две административни сгради на територията на гр. Русе по обособени позиции
Процедура: Събиране на оферти с обява
Print
Email

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот