Община Русе

Номер: 2019-045
Публикувано на: 23.07.2019 г. | 09:31:55 ч.
Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Русе на обект: Блок “Баба Тонка“, ул. „Лозен планина“ №17, ж.к. „Родина“ – 1, гр. Русе.
Процедура: Публично състезание
Print
Email

Изтегли
zip / 86.99 KB
Качено на: 23.07.2019 г. | 13:14:22 ч.
ЕЕДОП
Изтегли
Качено на: 23.07.2019 г. | 13:22:48 ч.
Техническа документация
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот