Община Русе

Номер: 2018-042
Публикувано на: 16.05.2018 г. | 10:34:50 ч.
Направа на обществени информационно-указателни надписи, съгласно чл. 67, ал.1, 2 и 3 от Наредба №7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъ
Процедура: Публично състезание
Print
Email
Изтегли
doc / 143.50 KB
Качено на: 16.05.2018 г. | 13:26:36 ч.
Проект на договор
Изтегли
pdf / 175.03 KB
Качено на: 5.09.2018 г. | 11:52:26 ч.
Договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот