Община Русе

Номер: 2015-050
Публикувано на: 26.06.2015 г. | 09:00:25 ч.
Извънгаранционно поддържане на товарни автомобили и електрозаваръчни агрегати, собственост на Община Русе и второстепенни разпоредители по списък /Приложение №1/.
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
docx / 68.62 KB
Качено на: 26.06.2015 г. | 09:09:55 ч.
Документация
Изтегли
Качено на: 26.06.2015 г. | 09:10:26 ч.
Публична покана
Изтегли
xls / 20.50 KB
Качено на: 26.06.2015 г. | 09:15:31 ч.
Приложение №1
Изтегли
pdf / 203.59 KB
Качено на: 3.08.2015 г. | 09:49:08 ч.
Сключен Договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот