Община Русе

Номер: 2015-049
Публикувано на: 22.06.2015 г. | 11:33:35 ч.
Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации в изпълнение на Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, по пет обособени позиции.
Процедура: Публична покана
Print
Email
Предмет на Обществената поръчка е:
 
„Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации в изпълнение на Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, по пет обособени позиции: o Обособена позиция 1 - „Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации за разработване на проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с трансевропейската транспортна мрежа TEN-T“. o Обособена позиция 2 - „Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации за разработване на проект „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ o Обособена позиция 3 - „Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации за разработване на проект „Реконструкция и експониране на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“ o Обособена позиция 4 - „Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации за разработване на проект „Валоризация на общото местно и европейско нематериално културно наследство чрез интерактивен музей“. o Обособена позиция 5 - „Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации за разработване на проект „Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията по река Дунав“.
 
Изтегли
docx / 41.75 KB
Качено на: 22.06.2015 г. | 11:33:35 ч.
Образци на документи
Изтегли
Качено на: 22.06.2015 г. | 11:34:33 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот