Община Русе

Номер: 2015-045
Публикувано на: 10.06.2015 г. | 13:21:43 ч.
Строителен надзор съгл.чл.168 от ЗУТ за 1.Обект: Подпорна стена, намираща се в УПИ XIV-4248, кв. 770, гр. Русе, ул. „Шипка” №82; 2. Обект: Благоустрояване на жилищен блок „Вида“ в ж.к. „Възраждане“, гр. Русе
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
Качено на: 10.06.2015 г. | 13:24:15 ч.
Публична покана
Изтегли
docx / 32.25 KB
Качено на: 10.06.2015 г. | 13:24:15 ч.
Образец №1
Изтегли
opdoc / 49.50 KB
Качено на: 10.06.2015 г. | 13:24:15 ч.
Образец №2
Изтегли
doc / 48.00 KB
Качено на: 10.06.2015 г. | 13:24:15 ч.
Образец №3
Изтегли
docx / 42.01 KB
Качено на: 10.06.2015 г. | 13:34:55 ч.
Проект на договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот