Община Русе

Номер: 2015-044
Публикувано на: 4.06.2015 г. | 15:32:13 ч.
Доставка на помпена станция с дизелов помпен агрегат
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
docx / 25.55 KB
Качено на: 4.06.2015 г. | 15:53:14 ч.
Проект на договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот