Община Русе

Номер: 2015-043
Публикувано на: 2.06.2015 г. | 16:41:19 ч.
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група на средно напрежение 20 kV за захранване на обекти, собственост на Община Русе
Процедура: Открита процедура
Print
Email

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот