Община Русе

Номер: 2015-042
Публикувано на: 2.06.2015 г. | 14:24:07 ч.
Обществен паркинг в съществуващи подземни нива от Театрален комплекс
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Предмет: „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива от Театрален комплекс“. Поръчката предвижда изпълнението на СМР за обособяването на самостоятелен обект - обществен паркинг, като функциониращ първи етап от бъдещ Търговско–административен комплекс, както и връзката му със съседното застрояване в другите блокове на Театралния комплекс и съседните улици. До момента са изпълнени в груб строеж до кота 0.00 подземните нива на комплекса и двупосочната рампа към тях. Строежът е замразен, защитен и обезопасен.

Изтегли
ПБrar / 2.81 MB
Качено на: 2.06.2015 г. | 14:39:59 ч.
Проект - Част: ПБ
Изтегли
СКrar / 2.27 MB
Качено на: 2.06.2015 г. | 14:40:29 ч.
Проект Част: СК
Изтегли
ОВКrar / 5.08 MB
Качено на: 2.06.2015 г. | 14:41:34 ч.
Проект Част: ОВК
Изтегли
В и Кrar / 8.92 MB
Качено на: 2.06.2015 г. | 14:44:27 ч.
Проект Част: ВиК
Изтегли
ПБЗrar / 4.79 MB
Качено на: 2.06.2015 г. | 14:47:59 ч.
Проект Част: ПБЗ
Изтегли
112015xls / 31.50 KB
Качено на: 11.11.2015 г. | 16:15:51 ч.
Извършено плащане 1
Изтегли
012016xls / 31.50 KB
Качено на: 27.01.2016 г. | 08:33:52 ч.
Извършено плащане 2
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот