Община Русе

Номер: 2015-041
Публикувано на: 26.05.2015 г. | 15:57:04 ч.
Печат на информационни и рекламни материали за нуждите на Община Русе и всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни възложители по ЗОП
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
docx / 33.21 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Проект на договор
Изтегли
doc / 52.00 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Образец №1
Изтегли
doc / 63.50 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Образец №2
Изтегли
doc / 66.00 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Образец №3
Изтегли
doc / 43.50 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Образец №4
Изтегли
doc / 35.50 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Образец №5
Изтегли
doc / 36.00 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Образец №6
Изтегли
doc / 39.00 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Образец №7
Изтегли
doc / 49.00 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Образец №8
Изтегли
doc / 34.50 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Образец №9
Изтегли
doc / 51.50 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Образец №10
Изтегли
doc / 50.50 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Образец №11
Изтегли
docx / 16.35 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Образец №13
Изтегли
docx / 15.07 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Образец №14
Изтегли
doc / 430.50 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Приложение №1
Изтегли
doc / 78.00 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:31:22 ч.
Приложение №2
Изтегли
doc / 55.50 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 16:39:42 ч.
Приложение №3
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот